A- A A+

Communicatie....

Vandaag had ik sinds maanden weer eens een presentatie. Dit keer voor een gemengde groep mensen waaronder beheerders, regionale beheerders, 1e lijns ondersteuners en project medewerkers.

Redelijk voorbereid trok ik ter strijde om een technische uitéénzetting te geven van het opgeleverde systeem.

Success

Sinds de veranderingen bij de "klant" is er meer inzicht ontstaan?? in de wensen van de uiteindelijke eindklant. Vandaar dat een presentatie, hoewel technisch zeer uitgebreid en diepgaand geen slechte zaak blijkt te zijn. Het enthousiasme blijkt dan ook snel de "wij"-"zij" houding te overwinnen waardoor afdelingen dichter tot elkaar komen. Mede door het feit dat de "eind" klant vanaf het begin zeer betrokken is bij het proces......

Steekjes

Ondanks de intensieve samenwerking blijken er toch nog issues te zijn met de wijze van implementatie. Hieruit blijkt dat in een voortraject toch niet alles tot in de details kan worden afgedekt en daardoor blijkt een dergelijke sessie toch zeer belangrijk te zijn.

Leermomenten

Wat kunnen we hier uit leren? Dat is de grote vraag. Voor mij zijn dat een aantal punten:

  • Betrek inderdaad altijd alle partijen vroeg in het process;
  • Success komt niet van ëën persoon en is een resultaat van samenwerking;
  • Je kan nooit alles van te voren weten;
  • Communicatie is een belangrijke factor, zowel zakelijk als ook prive.

Verder

De toekomst ziet er goed uit. Door dit soort sessie te herhalen en ook te gebruiken bij andere projecten ben je heel veel problemen voor. Daarnaast kweek je een goede samenwerking voor de toekomst.

Statement

Hieruit kun je dan ook de volgende slogan beter plaatsen:

"Samen Nederland Veiliger maken".