A- A A+

Libraries uitschakelen in Windows Verkenner

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Uitschakelen van Libraries

Het uitschakelen van Libraries is niet eventjes een aantal items weggooien ergens in het register van de gebruiker. Evenals het niet simpel een profiel aanpassen is. RES Workspace Manager 2012

Gelukkig werken we met Mandatory Profiles in combinatie met RES Zero Profiling wat het allemaal wat vereenvoudigd.

Na wat uitzoekwerk blijkt het uitschakelen van Libraties dus niet per gebruiker te kunnen, het is een machine brede oplossing. Reden te meer om dit gelijk mee te nemen in het RES Automation Manager project voor de uitrol van de server.

Optie 1: Compleet uitschakelen

Het compleet uitschakelen is een proces wat diep ingrijpt op het systeem. Hierbij worden een aantal register instellingen gewist. Onderstaande code bevat het .REG bestand waarmee het compleet wordt uitgeschakeld.

Windows Registry Editor Version 5.00
;Created by Vishal Gupta for AskVG.com

[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{2112AB0A-C86A-4ffe-A368-0DE96E47012E}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{491E922F-5643-4af4-A7EB-4E7A138D8174}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{7b0db17d-9cd2-4a93-9733-46cc89022e7c}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A302545D-DEFF-464b-ABE8-61C8648D939B}]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{A990AE9F-A03B-4e80-94BC-9912D7504104}]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
"{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}"=-

Optie 2: Alleen de Ikonen weghalen

Dit gaat met behulp van het volgende script:

Windows Registry Editor Version 5.00
;Created by Vishal Gupta for AskVG.com

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}]

Het nadeel

Wanneer je 1 van bovenstaande scripts gebruikt, komt er een ander probleem naar boven. Alle ikonen van Documenten, Muziek en overige Redirected Folders, staan dubbel in het profiel van de gebruiker.

Libraries prepareren voor Mandatory Profiles

Wanneer je Mandatory Profiles gebruikt, is het aan te bevelen om de default libraries niet te wissen uit de Mandatory Profile. Het beste wat je kan doen is de Library bestanden openen en deze met bijvoorbeeld Notepad te bewerken. Overigens lost dit ook andere problemen op wanneer je Libraries niet verwijderd. Er zijn twee mogelijkheden waarvan ik zelf de eerste toepas omdat Libraries toch uitgeschakeld worden:

Optie 1: Lege Library maken

 1. Open de bestanden in AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries en bewerk deze all vier.
 2. Verwijder in alle bestanden de regel: <owernSID>………….</ownerSID>
 3. Verwijder in alle bestanden alleandere regels waardoor de bestanden er als volgt uit zien:

Documents:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<libraryDescription xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2009/library">
  <name>@shell32.dll,-34575</name>
  <version>3</version>
  <isLibraryPinned>true</isLibraryPinned>
  <iconReference>imageres.dll,-1002</iconReference>
  <templateInfo>
    <folderType>{7d49d726-3c21-4f05-99aa-fdc2c9474656}</folderType>
  </templateInfo>
</libraryDescription>

Pictures:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<libraryDescription xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2009/library">
  <name>@shell32.dll,-34595</name>
  <version>2</version>
  <isLibraryPinned>true</isLibraryPinned>
  <iconReference>imageres.dll,-1003</iconReference>
  <templateInfo>
    <folderType>{b3690e58-e961-423b-b687-386ebfd83239}</folderType>
  </templateInfo>
</libraryDescription>

Music:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<libraryDescription xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2009/library">
  <name>@shell32.dll,-34584</name>
  <version>2</version>
  <isLibraryPinned>true</isLibraryPinned>
  <iconReference>imageres.dll,-1004</iconReference>
  <templateInfo>
    <folderType>{94d6ddcc-4a68-4175-a374-bd584a510b78}</folderType>
  </templateInfo>
</libraryDescription>

Videos:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<libraryDescription xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2009/library">
  <name>@shell32.dll,-34620</name>
  <version>2</version>
  <isLibraryPinned>true</isLibraryPinned>
  <iconReference>imageres.dll,-1005</iconReference>
  <templateInfo>
    <folderType>{5fa96407-7e77-483c-ac93-691d05850de8}</folderType>
  </templateInfo>
</libraryDescription>

Optie 2: Windows om de tuin leiden

Deze optie werkt, maar is vanuit beheeroogpunt niet de eenvoudigste, met name doordat er bij gewijzigde drivemappings nieuwe bestanden aangemaakt moeten worden.

 1. Bepaal wat de drives worden binnen de organisatie, in dit voorbeeld wordt H: de homedrive en G: de groepsdrive. Onder H: komen de redirected folders terecht.
 2. Neem een Virtuele machine en maak daar twee extra disks op aan. Deze disks mogen klein zijn. 1GB is meer dan zat.
 3. Noem deze drives G: en H:.
 4. Log nu in met een account, lokaal, of domein, dit maakt niet veel uit.
 5. Verplaats nu de folders van de gebruiker naar de H: drive, in de Root van deze drive, dus C:\Users\Username\Documents -> H:\Documents, etceterea.
 6. Controleer of deze netjes zijn opgenomen in de Libraries, dus dat de Library niet meer naar C: wijst maar naar H:, let op H: en G: moeten geindexeerd zijn, anders werkt het niet. Pas de Libraries handmatig aan indien deze niet worden opgenomen.
 7. Voeg nu G:\ toe aan de Documents Library.
 8. Log nu uit.
 9. Log in met een ander account en kopieer de bestanden uit de folder AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries naar een veilige locatie.
 10. Pas nu de bestanden aan door de regel met <owernSID>………….</ownerSID> te verwijderen.
 11. Kopieer de bestanden nu naar de folder AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Libraries in het Mandatory Profile.

Het nadeel is dat Explorer nu constant roept dat de locatie niet geindexeerd is wanneer je wilt zoeken in de Library.