ScriptingScripting en programmeren

Exchange 2013 - Quota's standaardiseren

Een klant wilde graag de toegewezen mail quota's standaardiseren op Exchange 2013 volgens bepaalde vaste limieten. Om dit te bewerkstelligen zijn er twee methodieken:

  • Documenteren wat de limieten zijn en 1e/2e lijns het laten uitvoeren;
  • Documenteren en een script beschikbaar stellen.

Om dit te bewerkstelligen heb ik het volgende script geïmplementeerd:

Lees meer...

Exchange 2007-2013 - Public folders configuratie Back-up

Afgelopen week zaten we behoorlijk in de stress. Door een fout tijdens een migratie waren alle Public folders gewist. De exacte oorzaak is nog steeds onduidelijk, maar er is iets bij de replicatie mis gegaan. Gelukkig konden we alle data terughalen doormiddel van een Microsoft tool voor Exhange 2003. Alleen kwam er iets anders naar voren. Bijna alle config instellingen met betrekking tot e-mail waren verdwenen.

Het meeste werk zat in het herstellen van deze informatie welke niet terug te vinden was. Vanuit dit perspectief heb ik het volgende script geschreven met de naam Dump-PublicFolders.ps1.....

Lees meer...

User informatie dynamisch bijhouden in Microsoft Office

het onderstaande script zorgt er voor dat gebruikers bij een Mandatory Profile niet iedere keer hun informatie hoeven in te geven bij starten van Microsoft Office. Daarnaast wordt de informatie op de juiste wijze steeds bijgewerkt vanuit de Active Directory.

Dit script kan bijvioorbeeld gebruikt worden tijdens het aanmelden met RES Workspace Manager, of in een aanmeldscript.

Lees meer...

File verplaatsen en hernoemen met ophogen ten behoeve van PBEM game (VGA Planets)

Op tweakers kwam er een leuk artikel naar boven voor het verplaatsen van een bestand aan de hand van een dynamische numerieke extensie. De vraag was om dit te bewerkstelligen aan de hand van standaard .CMD-prompt in plaats van VB-Scripting.

Het originele draadje op Tweakers is hier. Uiteindelijke kwamen we tot het volgende script......

Lees meer...

Bijwerken van velden in document vanuit macro

Microsoft Word bied binnen VBA geen mogelijkheid om alle document eigenschappen te verversen. VBA kan dit wel via losses onderdelen in het document maar dit is vrij omslachtig. Onderstaande VBA-code werkt het hele document bij.

Sub UpdateAllFields()
   Dim oStory As RangeDim, oField As Field
   For Each oStory In ActiveDocument.StoryRanges
     For Each oField In oStory.Fields
       oField.Update Next
     oField Next
   oStory
End Sub

Task Scheduler en Powershell

Binnen mijn AD domein heb ik een FTP server ingericht met IIS van server 2012. Hierbij is het mogelijk om vanaf een willekeurige locatie doormiddel van FTP in te loggen en toegang te verkrijgen tot resources.

De resources voor de FTP server staan op een fileserver en zijn onder andere de home-folder en wat generieke data. Om dit aan de praat te krijgen via “isolation” binnen IIS dient iedere gebruiker een “home” folder te krijgen op de IIS server. Dit kan gedaan worden door een folder aan te maken of doormiddel van een Virtual Directory. Nu heb ik mijn home-folders op een speciale wijze ingericht onder een users-share welke er als volgt uit ziet:

\\<FILESERVER>\Users$\<username>\Home

Waarbij de mapping in het domein plaats vindt naar Home en niet naar <Username>". Onder de "Home" folder bevinden zich de folders Documents, Pictures, Videos, Etcetera.... Het voordeel van deze methode is dat bij openen van de Users$-share niet iedere folder weergegeven wordt als Mijn Documenten en naast Home ook andere data geplaatst kan worden, zoals bijvoorbeeld speciale folders voor RES Powerfuse/Workspace Manager, Roaming Profiles of wat dan ook. In mijn thuis lab ziet de folder er als volgt uit:

\\<FILESERVER>\Users$\<Username>
\\<FILESERVER>\Users$\<Username>\Home
\\<FILESERVER>\Users$\<Username>\Profile.V2
\\<FILESERVER>\Users$\<Username>\Profile-Ctx.V2
\\<FILESERVER>\Users$\<Username>\Profile-W8.V2
\\<FILESERVER>\Users$\<Username>\Profile-W81.V2
\\<FILESERVER>\Users$\<Username>\PwrMenu-XA6
\\<FILESERVER>\Users$\<Username>\PwrMenu-XA65

Nu wil ik niet iedere keer wanneer ik een user aan maak (op welke methode dan ook), op de IIS server iets speciaals doen om deze gebruiker FTP toegang te geven. Om dit te bewerkstelligen laat ik om de zoveel tijd een powershell script lopen welke dit voor mij afhandelt......

Lees meer...

In 1 keer alle event logs leeg maken op Windows Vista, 7, 8, 2008 (R2) en 2012

Het script

Onderstaand het simpele script:

@ECHO OFF
FOR /F %%a IN ('wevtutil.exe el') DO wevtutil cl "%%a"

De uitleg

Het FOR-commando kan output van een executable verwerken. Door /F = File als input te gebruiken kan het FOR-commando door een lijst heen werken welke normaal tussen de ()-jes gespecificeerd staat, normaal is dit een tekst bestand. Door echter '-jes te gebruiken wordt het commando tussen deze '-jes (in dit geval wevtutil.exe el) uitgevoerd en de uitvoer hiervan via StdOut doorgegeven aan het FOR-commando. Het commando 'wevtutil.exe el' list alle event-logs. el = enumerate logs. Door de uitvoer te gebruiken in combinatie met "wevtutil cl "%%a" worden alle event-logs schoon gemaakt. wevtutil cl = clear log.

Password en account lock informatie uit AD halen

Het script

Onderstaande script dumpt een lijst van gebruikers met de gegevens uit de AD.....

Lees meer...

Subcategorieën